Spoedgevallen

Tijdens kantooruren:

8.00 uur -17.00 uur, tel 010-4527878 kiestoon 1.

Bij afwezigheid wegens vakantie, nascholing wordt op de dag waargenomen door de collega's van het Huisartsencentrum Kralingen volgens een A/B/C verdeelschema, bel naar 010-2866911.

Voor spoedgevallen in avond-, nacht- en weekend:
belt U de Huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis. tel 010-4669573.
(voor patienten ten oosten van de A16 de Huisartsenpost IJsselland tel 010-2799262)